Protipožární nátěry

Společnost je zaměřena na systémy pasivní protipožární  ochrany konstrukcí – protipožární nátěry a nástřiky ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí, protipožární těsnění prostupů, protipožární nátěry kabelů a na řešení obnovy stávajících protipožárních nátěrů.Protipožární systémy

Protipožární úpravu provádíme na stavbě nebo ve výrobně ocelových konstrukcí.

Pro řízení a kontrolu  provedené protipožární úpravy používáme :

  • normu ČSN EN 13 501-2+A, ČSN EN ČSN 73 0810, ČSN EN 1993-1-2
  • digitální teploměry - vlhkoměry Elcometer s vyhodnocením odstupu rosného bodu od natíraného povrchu pro sledování klimatických podmínek během aplikací
  • měrky tzv. "hřebínky" pro měření mokrého nátěru
  • digitální tloušťkoměry povlaku Elcometer s možností záznamu a následného tisku naměřených parametrů povlaků pro techniky a bez možnosti záznamu pro vlastní kontrolu natěračů

Společnost má certifikáty pro aplikaci  a revizi protipožárního nátěru PYROSTOP STEEL, PROTHERM STEEL, PLAMOSTOP P9 a protipožárních nátěrů HEMPEL a INTERNATIONAL.  Protipožární nátěry jsou certifikovány dle požadavku legislativy a provádějícího předpisu ETAG 018-2 s průkaznou zkouškou životnosti 25 roků bez nutnosti obnovy.

Dále máme certifikáty k montáži a revizi protipožárních prostupů / ucpávek/ společností HILTI, DUNAMENTI, INTUMEX a PROMAT.

Obnova stávajících protipožárních nátěrů

Životnost stávajících protipožárních nátěrů se posuzuje podle doby aplikace a v té době platných zákonů s povinnými ročními revizemi jejich stavu, do doby rekonstrukce objektu.Obnova protipožárních nátěrů

Při rekonstrukci objektu musí stávající protipožární nátěry prokázat životnost dle platných zákonů v době rekonstrukce objektu a pokud nemají průkaznou certifikovanou zkoušku životnosti, musí se jejich stav obnovit. Obnova stávajícího protipožárního nátěru spočívá v jeho odstranění (v rozsahu:  krycí+protipožární nátěr) a aplikaci nového protipožárního nátěru (včetně krycího nátěru) v tloušťce podle platných dimenzačních tabulek jednotlivých protipožárních nátěrů. Výše popsaný postup je velice nákladný a proto naše společnost spolupracovala s dodavatelem protipožárního nátěru PYROSTOP STEEL na způsobu obnovy stávajících nátěrů / vodou ředitelné i rozpouštědlové/ bez nutnosti odstranění libovolného  stávajícího protipožárního nátěru. Na základě celé řady průkazných zkoušek v akreditovaných zkušebnách ( TSÚS, n.o., Bratislava, PAVUS, a.s.) vypracovala „Technologický postup pro obnovu stávajících protipožárních nátěrů“ bez nutnosti odstranění stávajícího protipožárního nátěru a aplikaci protipožárního nátěru PYROSTOP STEEL.