Antikorozní nátěry

Protikorozní nátěry provádíme jak na stavbách, tak přímo u výrobců ocelových konstrukcí na povrch připravený otryskáváním dle ČSN ISO 8504-2Antikorozní nátěr​​ nebo mechanickým čištěním dle ČSN ISO 8504-3. A to jak ručně - štětcem nebo válečkem, tak vysokotlakým nástřikem.

Společnost má certifikáty pro aplikaci dodavatelů nátěrových hmot HEMPEL, INTERNATIONAL, DERISOL, ROKOSPOL, Barvy laky Lanškoun.
Pro řízení a kontrolu kvality provedených nátěrů a klimatických podmínek používáme :

  • normu ČSN EN ISO 12944
  • digitální teploměry - vlhkoměry Elcometer s vyhodnocením odstupu rosného bodu od natíraného povrchu pro sledování klimatických podmínek během aplikací
  • měrky tzv. "hřebínky" pro měření mokrého nátěru
  • digitální tloušťkoměry povlaku Elcometer s možností záznamu a následného tisku naměřených parametrů povlaků pro techniky a bez možnosti záznamu pro vlastní kontrolu natěrače​

Žárové stříkání - metalizaci (šopování) dle ČSN EN ISO 2063 provádíme  nejčastěji směsným Metalizace​drátem Zn85Al15 tzv. Zinacorem 850.

K dispozici máme zařízení pro plynovou metalizaci (pistole AD3 společnosti EST+), kdy je drát taven pomocí plamene (kyslík - acetylén nebo kyslík-propan)

Tryskání (pískování) dle ČSN ISO 8504 :  zajišťujeme na montážích nebo provozech vlastním i poskytnutým zařízením.

Jako tryskací prostředek používáme ocelovou drť na dílenských provozech, na montážích nejčastěji strusky TryMat a POLGRIT, případně křemičitý písek.

Pro kontrolu kvality provedeného otryskávání používáme :Tryskání​​

  • normy ČSN ISO 8501-1 a -2 resp. jejich obrazové přílohy, pro stanovení stupně přípravy povrchu
  • komparátory drsnosti Rugotest No.3A a dle ČSN EN ISO 8503-1 a pásku TesTex dle ČSN EN ISO 8503-5 pro kontrolu drsnosti
  • samolepící pásku pro stanovení prachu dle ČSN ISO 8502-3